Mosty na silnicích II.a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou

-
 

V rámci projektu byly zrekonstruovány dva mosty nacházejících se na důležitý tranzitních trasách silnic II/282 ve městě Železný Brod (282-031) a silnice III/2886 v obci Návarov, a tím i celého regionu. Reonstrukce 2 mostů a navazujících částí komunikací - se zkvalitnilo propojení regionu v dopr. osách,  zvýšila se bezpečnost provozu a snížila nehodovost a snížil se negativní vlivy dopravy na ŽP a veřejné zdraví. Důraz byl kladen i na bezpečnost pohybu chodců vybudováním nových úseku chodníku v rámci dotčeného jednoho z mostů a přilehlé komunikace.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01317
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 27. červenec 2015 až 31. říjen 2015
Místo realizace Železný Brod
Celkové způsobilé výdaje 36 370 560,68 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 36 370 560,68 Kč
Z toho dotace EU 36 370 560,68 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět