Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily

-
 

Projekt spočíval v rekonstrukci čtyř mostů nacházejících se na důležitý tranzitních trasách silnic II/286 v obci Vítkovice a v její blízkosti (286-027 a 286-031) a silnice II/293 u obce Martinice a ve městě Jilemnice. Oblast je hojně využívána nejen denní, běžnou a osobní či nákladní, profesionální dopravou, ale také rekreační dopravou, všichni uživatelé výše zmíněných úseků, na kterých se nachází ony 4 zekonstruované mosty, jejich rekonstrukci přijali s povděkem. Zlepšila se nejen dostupnost regionu, ale snížila se i nehodovost na daných úsecích. Rekonstrukce má i nemalý vliv na kvalitu životního prostředí.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01318
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 1. červen 2013 až 15. září 2015
Místo realizace Vítkovice
Celkové způsobilé výdaje 15 100 191,90 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 15 100 191,90 Kč
Z toho dotace EU 15 100 191,90 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět