Multifunkční centrum aktivního života Dolní Dobrouč

-
 

Základní kameny multifunkčního centra Revitalizací objektu bývalé farské stodoly v Dolní Dobrouči a přilehlého areálu, který vykazoval všechny znaky typického venkovského brownfieldu, došlo k vytvoření vhodných podmínek pro zachování a posílení místních tradičních kulturních, duchovních a společenských hodnot uvnitř původní venkovské komunity. Areál slouží zejména jako místo setkávání místních komunit ve společenském a družném venkovském prostředí.  

Příjemce Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00651
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. duben 2010 až 15. říjen 2011
Místo realizace Dolní Dobrouč
Celkové způsobilé výdaje 17 564 757,38 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 16 247 399,85 Kč
Z toho dotace EU 14 930 043,10 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět