Multifunkční centrum v Heřmanově Městci

-
 

Rekonstruované multifunkční centrum (žlutá budova) Pro vybudování multifunkčního centra v Heřmanově Městci byly využity dva stávající chátrající objekty na náměstí Míru. Rekonstrukcí a přístavbou vznikl víceúčelový komplex veřejných zařízení a služeb. Nový komplex nabízí prostory pro informační centrum, knihovnu, dále pak pro činnost místních spolků a iniciativ. Nový vzhled budovy přispívá i k celkově příjemnější vizáži celého náměstí.  

Příjemce Město Heřmanův Městec
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00255
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 4. květen 2009 až 27. srpen 2010
Místo realizace Heřmanův Městec
Celkové způsobilé výdaje 41 938 140,11 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 38 792 779,22 Kč
Z toho dotace EU 35 647 418,75 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět