Multifunkční dopravní terminál Bezručovo náměstí, Česká Třebová

-
 

Modernizace multifunkčního dopravního terminálu na jednom z hlavních železničních uzlů v ČR byla rozsáhlá. Nové podzemní parkoviště zlepšuje cestujícím přístup k vlakům a autobusům a odlehčuje také přilehlým ulicím. Bezbariérový prostor dopravního terminálu je vybaven přehledným informačním systémem i pro neslyšící a nevidomé a novými uzamykatelnými boxy na kola. Stavba byla slavnostně uvedena do provozu 15. září 2010 za účasti hejtmana Pardubického kraje i starostů partnerských měst z Polska, Maďarska a Slovenska. Termínál vyhrál soutěž TOP INVEST 2010 o nejlepší investiční projekt roku.  

Příjemce Město Česká Třebová
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00403
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 06
Doba realizace 1. únor 2009 až 31. leden 2011
Místo realizace Česká Třebová
Celkové způsobilé výdaje 191 761 174,28 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 143 303 125,59 Kč
Z toho dotace EU 131 684 597,93 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět