Multifunkční dům - kulturní a společenské centrum

-
 

Multifunkční dům pro činnost místních obyvatel vznikl regenerací a revitalizací brownfieldu v městské památkové zóně v centru Bystré. V novém objektu je otevřeno informační centrum a knihovna, dále komunitní centrum a centrum pro výuku žáků s postižením.  

Příjemce Město Bystré
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00068
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. únor 2009 až 30. listopad 2010
Místo realizace Bystré, Pardubický kraj
Celkové způsobilé výdaje 25 388 592,37 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 23 484 447,10 Kč
Z toho dotace EU 21 580 302,74 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět