Multifunkční hřiště - Lesní

-
 

Výstavba hřiště Základní škola Lesní v Liberci má díky dotaci z ROP Severovýchod nové multifunkční hřiště. Předchozí, dvacet dva let staré hřiště již dosloužilo. Součástí projektu byla celková revitalizace hřiště, jeho okolí a zlepšení podmínek pro trávení volného času na tomto hřišti. Využívání hřiště je primárně plánováno pro žáky ZŠ Lesní a rodiny s dětmi z přilehlých částí Liberce.  

Příjemce Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01202
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. září 2012 až 31. leden 2013
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 5 910 105,86 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 023 589,93 Kč
Z toho dotace EU 5 023 589,93 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět