Multifunkční hřiště v areálu základní školy Hrochův Týnec

-
 

Slavnostní otevření Multifunkční hřiště v areálu základní školy slouží nejen školní mládeži, ale také ostatním obyvatelům obce a přilehlého okolí. Kromě sportovního vyžití nabzí prostor také pro pořádání kulturních a společenských akcí.  

Příjemce Obec Hrochův Týnec
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00558
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 31. červenec 2009 až 30. říjen 2009
Místo realizace Hrochův Týnec
Celkové způsobilé výdaje 4 938 779,57 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 568 370,80 Kč
Z toho dotace EU 4 197 962,35 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět