Multifunkční objekt Chata pod Korunou v obci Martínkovice

-
 

Projekt řešil rekonstrukci, modernizaci a přístavbu tradičního sportovně spolkového objektu a přispěl také k revitalizaci okolí objektu, kde jsou volnočasová sportoviště a další vybavení. Vzniklo tak odpovídající zázemí pro všechny spolky, které v obci pracují a vyvíjejí svoji činnost. Díky dotaci byla postavena nová klubová místnost a sociální zařízení včetně akumulační nádrže a čističky odpadních vod.  

Příjemce Obec Martínkovice
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00708
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 4. leden 2010 až 29. říjen 2010
Místo realizace Martínkovice
Celkové způsobilé výdaje 6 231 617,66 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 764 246,33 Kč
Z toho dotace EU 5 296 875 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět