Multifunkční sportovní hala Skuteč

-
 

Nová multifunkční sportovní hala ve Skutči je odpovědí na dlouhodobé potřeby místních obyvatel - doposud zde nebyl k dispozici takový prostor, který by kapacitou a kvalitou vyhověl poptávce. Halu využívají nejen sportovní kluby, ale také místní školy pro výuku tělesné výchovy i město samo pro pořádání sportovních či společenských akcí. K dispozici je velká multifunkční hala, menší tělocvična na ping-pong či badminton, zrcadlový sál a samozřejmě odpovídající zázemí.  

Příjemce Město Skuteč
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00311
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 24. únor 2009 až 1. prosinec 2010
Místo realizace Skuteč
Celkové způsobilé výdaje 74 315 367,87 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 31 891 692,52 Kč
Z toho dotace EU 29 306 824,88 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět