Multifunkční volnočasové centrum Liberec - Růžodol

-
 

Jezdecký klub v Liberci se byl rekonstruován a získal tak kvalitní a moderní zázemí pro svou činnost. Zároveň došlo k rozšíření areálu a nabídky sportovně-rekreačních aktivit klubu, které jsou zaměřeny na širokou veřejnost toužící po aktivním trávení volného času.  

Příjemce Jezdecký klub Liberec, o.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01146
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. březen 2012 až 2. září 2012
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 25 689 660,11 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 21 836 211,09 Kč
Z toho dotace EU 21 836 211,09 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět