Muzeum barokních soch - rekonstrukce kostela sv.Josefa v Chrudimi

-
 

Rekonstruované muzeum Veřejnosti se bezbariérovým způsobem zpřístupnily téměř všechny prostory nově zrekonstruovaného kostela včetně sakristie a přímo v prostorách kostela je instalována expozice muzea. Asketická architektura kapucínského kostela výborně slouží k účelům výstavy exponátů východočeského barokního sochařství a jeho chrudimské enklávy.  

Příjemce Město Chrudim
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00118
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 5. leden 2009 až 30. duben 2011
Místo realizace Chrudim
Celkové způsobilé výdaje 51 984 398,86 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 34 153 750,05 Kč
Z toho dotace EU 31 384 790,65 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZajímavosti projektu

Muzeum boduje v soutěži OSN: http://pardubice.idnes.cz/chrudimske-muzeum-soch-jeste-neni-otevrene-a-uz-bodovalo-v-soutezi-osn-1m9-/pardubice-zpravy.aspx?c=A110816_1635482_pardubice-zpravy_meb

Zpět