Muzeum obuvi a kamene ve Skutči

-
 

Slavná značka Botas V Městském muzeu ve Skutči vznikla unikátní expozice věnovaná tradičním řemeslům regionu, tedy obuvnictví a kamenictví. Na ně tematicky navazuje geologická expozice, která čerpá z četných regionálních nálezů. „Chtěli jsme zpřístupnit rozsáhlé cenné sbírky exponátů z celé České republiky, dosud uložené v depozitářích. Dokumentují tradiční řemesla, která jsou naším kulturním dědictvím,“ říká ředitel Muzea Libor Aksler. Projekt byl zaměřen na rekonstrukci celého objektu včetně interiéru, ale i nezbytných terénních úprav a stavebních prací v prostoru muzejního dvora a zahrady. V hlavní budově Muzea nedaleko náměstí vzniklo kromě samotných expozic také informační centrum města. Za svou stálou expozici obdrželo muzeum zvláštní ocenění v národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní Výstava roku 2009.  

Příjemce Město Skuteč
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00109
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 14. říjen 2008 až 2. říjen 2009
Místo realizace Skuteč
Celkové způsobilé výdaje 15 338 205,32 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 14 187 839,91 Kč
Z toho dotace EU 13 037 474,50 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zajímavosti projektu

Videospot o projektu vytvořený v rámci ROPFÓRA 2010

Zpět