Nákup autobusů pro MHD Chrudim

-
 

Nové moderní autobusy pro MHD Chrudim Šest nových autobusů využívají od konce srpna 2011 cestující MHD v Chrudimi. Všechny vozy jsou vybaveny elektronickou informační tabulí, vnitřním hlásičem zastávek, hlásičem pro nevidomé a také modelem pro dálkové sledování polohy vozidla. Maminky s kočárky, vozíčkáři a další cestující se sníženou schopností pohybu vítají mechanickou plošinu instalovanou u prostředních dveří.  

Příjemce Veolia Transport Východní Čechy a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/18.01060
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 18
Doba realizace 1. únor 2011 až 31. srpen 2011
Místo realizace Chrudim
Celkové způsobilé výdaje 24 615 657,50 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 9 846 263,00 Kč
Z toho dotace EU 8 369 323,55 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět