Návrh a marketingová podpora tématu cestovního ruchu na r. 2009

-
 

Prezentace Pardubického kraje na veletrhu CR ve Varšavě Projekt Návrh a marketingová podpora tématu cestovního ruchu na r. 2009 navazuje na dříve realizované projekty v oblasti cestovního ruchu Pardubického kraje. Propagace zahrnující všechny aspekty území a široké spektrum atraktivit je pro návštěvníka vždy méně přehledná, než časově omezená propagace zaměřená na konkrétní téma. Z tohoto principu vycházel také projekt Příprava a realizace tématu cestovního ruchu na rok 2008, který se týkal témat „koně“ a „Králický Sněžník“, na jehož realizaci tento projekt navázal. Díky důrazu na jedno, max. dvě konkrétní témata v propagaci se zvýšila efektivita propagačních aktivit a vynaložených prostředků.  

Příjemce Destinační společnost Východní Čechy
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/02.00145
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. červenec 2008 až 31. leden 2010
Místo realizace Pardubice I
Celkové způsobilé výdaje 3 510 363,49 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 247 086,22 Kč
Z toho dotace EU 2 983 808,96 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět