Nemocnice bez bariér

-
 

Bez bariér Díky evropské dotaci se stala jilemnická nemocnice plně bezbarierová. Provedly se takové stavebních úpravy, které umožňují a usnadňují invalidním, imobilním občanům, ale také rodičům s malými dětmi pohyb v prostorách nemocnice. Zejména se jednalo o demolici staré, nevyužívané budovy bývalé prádelny a kuchyně (typu brownfield), na jejímž místě byla postavena parkoviště pro invalidní občany a obslužný objekt, zahrnující sociální zařízení pro invalidní občany a půjčovnu invalidních vozíků. Dále se pořídily manipulační plošiny mezi parkovištěm pro invalidy a poliklinikou, dva výtahy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Taky se  vybudoval spojovací krček mezi dětským oddělením a hlavní budovou a kamerový systém, který umožňuje sledovat příjezd invalidních osob a případné přivolání pomoci z recepce - dispečinku.  

Příjemce Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00495
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. duben 2009 až 31. srpen 2010
Místo realizace Jilemnice
Celkové způsobilé výdaje 15 227 157,65 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 14 085 120,82 Kč
Z toho dotace EU 12 943 083,99 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět