Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - obnova mamografického pracoviště

-
 

Dosluhující mamografické oddělení jablonecké nemocnice prošlo modernizací a rekonstrukcí. Díky projektu byl pořízen nový digitíální mamograf pro diagnostická a screeningová vyšetření, zrekonstruováno datové úložiště pro archivaci datových snímků a elektroinstalace. Nemocnice získala modení vybavení, které zajišťuje oddělení reakreditaci v daném oboru.   

Příjemce Statutární město Jablonec nad Nisou
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/28.01148
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 28
Doba realizace 13. září 2012 až 30. listopad 2012
Místo realizace Jablonec nad Nisou
Celkové způsobilé výdaje 5 669 880,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 819 398,00 Kč
Z toho dotace EU 4 819 398,00 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět