Nová Ves nad Nisou - areál TEPRBERK, úprava veřejného prostranství

-
 

Park před kostelem s minibotanickou zahradou coby místo odpočinku i společenské centrum obce, dětské hřiště, naučná stezka s námětem odpadového hospodářství a historie obce, údržba stromů v aleji, vysázení spolkové lípy, úprava hřbitova včetně zeleně, rekonstrukce hřbitovní zdi i zvoničky, rozptylová loučka a kompostovací zóna, úprava místní komunikace a pořízení zahradní techniky. To vše řešil projekt, jenž změnil tvář areálu na kopci historicky zvaném TEPRBERK, centrálního návrší Nové Vsi nad Nisou.  

Příjemce Obec Nová Ves nad Nisou
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00275
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. leden 2009 až 30. listopad 2009
Místo realizace Nová Ves nad Nisou
Celkové způsobilé výdaje 2 759 783,95 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 552 781,95 Kč
Z toho dotace EU 2 345 799,63 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zajímavosti projektu

NAUČNÁ STEZKA o ekologii

Obec Nová Ves n. N.: podrobnosti o projektu

Regionální televize R1 Genus: ROPfórum 2010 , Rádio Impuls: o ROPfóru /putování po projektech/

Zpět