Novopacko - kraj zkamenělých stromů II

-
 

Novopacko v Podkrkonoší leží mezi Českým rájem a Krkonošemi. Tato oblast je nazývána východní branou geoparku Český ráj a také krajem zkamenělých stromů. Historické i přírodní památky jsou mimo jiné k vidění v Městském muzeu v Nové Pace. Zejména celosvětově uznávaná expozice zkamenělin a drahých kamenů z Novopacka stojí za pozornost, což vysvětluje i dotaci z ROP Severovýchod. Projekt jednoduše nazvaný Novopacko – kraj zkamenělých stromů II. navázal na první etapu stejnojmenné aktivity. V jeho rámci bylo vyrobeno patnáct propagačních produktů: například 3D internetová vizualizace území, 3D vizualizace novopackých dominant ve skle, 3D knižní záložky aj. Město se rozhodlo pro inovace: např. DVD pohlednice, které se v té době na českém trhu nevyskytovaly. Finančně a časově nejnáročnějšími aktivitami se stalo zhotovení třech propagačních knih s prezentací různých částí Novopacka. K atraktivnosti oblasti přispěl také nový propagační videoklip o Novopacku s využitím speciálních filmových prostředků. Pro děti bylo zhotoveno šest druhů magnetek, které při jejich složení tvoří jeden celek. Řadu propagačních produktů doplnily stolní kalendáře, trhací mapy, panoramatické poštovní pohlednice, putovní výstava s názvem Vývoj Země na Novopacku a prezentace na veletrzích.  

Příjemce Město Nová Paka
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00959
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. červenec 2010 až 30. listopad 2013
Místo realizace Nová Paka
Celkové způsobilé výdaje 2 624 239,20 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 427 421,26 Kč
Z toho dotace EU 2 230 603,32 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět