Nový Domov

-
 

Diakonie Dubá otevřela v roce 2005 polovinu zrekonstruovaného objektu bývalé fary, památkově chráněného objektu. Za přispění ROP SV došlo k rekonstrukci i druhé poloviny objektu, která stejně jako první slouží coby Centrum pomoci pro tělesně handicapované, kteří mají předpoklady k samostatnému životu.Centrum je určeno pro osoby opouštějící ÚSP nebo po úrazech pohybového aparátu. Rekonstrukce rozšířila ubytovací kapacitu o další 4 jednolůžkové pokoje pro klienty. Dále vznikla společenská místnost, koupelna s rehabilitační hydromasážní vanou, větší kuchyň, místnost pro výuku práce na PC, rehabilitační místnost, kancelář, zázemí pro asistenty a v podkroví je byt správce s rodinou.  

Příjemce Diakonie Dubá
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00576
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. březen 2010 až 31. květen 2011
Místo realizace Dubá
Celkové způsobilé výdaje 5 478 468,18 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 067 582,85 Kč
Z toho dotace EU 4 656 697,75 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Liberecký kraj: Hejtman LK Stanislav Eichler přestřihl startovní pásku Diakonie v Dubé, 17. 10. 2011 /slavnostní otevření/

Český rozhlas Sever: 14. 3. 2005: V Dubé otevírají sociální byty

Diakonie Dubá: Projekt pomoci lidem s tělesným handicapem /z historie a o přestavbě/

UKÁZKA Z BROŽURY /info o projektu, minirozhovor/

eu´ROPLAN /rozhovor, str. 1/

Zpět