Občanské centrum Chlumec nad Cidlinou

-
 

Pracovníci Města Chlumec nad Cidlinou připravovali od roku 2006 projekt výstavby multifunkčního centra, které by v sobě integrovalo základní potřeby mládeže v Chlumci nad Cidlinou a zároveň by zajišťovalo vzdělávací aktivity pro obyvatele města a okolí. To se nakonec podařilo. S pomocí evropských peněz tak vzniklo zázemí, která má ve své správě Dům dětí a mládeže. Ve zrekonstruovaném objektu se nyní nachází jazyková a počítačová učebna, klubovny pro zájmové kroužky a organizace, sál pro pohybové aktivity, a také skladové prostory a šatny se sociálním zázemím. Kromě železničních modelářů, přírodovědného kroužku, judistů, skautů a dalších se tu například pletou košíky, vyučuje španělština, své klienty tu školí Úřad práce anebo se zde scházejí senioři i maminky s dětmi.  

Příjemce MĚSTO CHLUMEC NAD CIDLINOU
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00130
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. září 2008 až 1. listopad 2009
Místo realizace Chlumec nad Cidlinou
Celkové způsobilé výdaje 27 214 527,19 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 25 173 437,63 Kč
Z toho dotace EU 23 132 348,09 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět