Obchodní a obytné centrum Pasáž

-
 

Zanedbaný objekt v blízkosti historického centra města prošel kompletní rekonstrukcí.  Areál dříve sloužil věhlasné tiskárně Theodora Böhma, který byl po vyvlastnění součástí tiskařských závodu Severografie. Dlouhé roky však už celý komplex chátral a byl v havarijním stavu. Nově tady díky evropským penězům v znikly tři obchody, kancelářské plochy a fitness centrum. Budova se tak z brownfieldu proměnila v obchodní a obytné centrum.  

Příjemce CLITIA, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/12.00731
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
Kolo výzvy 12
Doba realizace 3. srpen 2009 až 30. září 2011
Místo realizace Nové Město nad Metují
Celkové způsobilé výdaje 32 729 296,18 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 19 637 577,70 Kč
Z toho dotace EU 16 691 941,04 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět