Obecní dům v Městečku Trnávce

-
 

Grafická vizualizace rekonstruovaného obecního domu Díky projektu se komplexně revitalizoval a regeneroval nevyužívaný areál bývalé mlékárny. Ten nyní nabízí prostory pro informační centrum, ordinaci lékařů pro základní zdravotní péči, praktického lékaře, pediatra, zubaře, obecní knihovnu, dále zázemí pro spolky, sociální pracovnici a územní samosprávu vč. multifunkční obřadní síně i zázemí pro technické služby obce (dílny, garáže). Součástí stavebních úprav bylo také zpevnění ploch kolem objektu s odpovídajícím počtem parkovacích stání (celkem 21 míst, z toho 4 místa pro tělesně postižené), chodníku, přípojek inženýrských sítí a nejnutnější vegetační úpravy.  

Příjemce Obec Městečko Trnávka
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00663
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. říjen 2009 až 28. únor 2011
Místo realizace Městečko Trnávka
Celkové způsobilé výdaje 34 011 571,30 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 31 460 702,90 Kč
Z toho dotace EU 28 909 835,09 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět