Obnova a doplnění přístrojových technologií 1 - s EU k vyšší kvalitě zdravotní péče

-
 

3D ukázka možností nového CT Masarykova městská nemocnice obnovila část přístrojového vybavení, jež se pořídilo do konce roku 1999. Pořídil se počítačový tomograf (přístroj CT), Gama kamera s příslušenstvím (laminární box), vrtačky, lampy, operační stůl, plicní ventilátor a anesteziologický přístroj. Nové přístroje splňují standardy EU a zároveň zkvalitňují poskytovanou nemocniční péči ve spádovém regionu (Jilemnicko, Semilsko, část Vrchlabska, Jičínsko a Jablonecko).  

Příjemce Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00364
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. září 2008 až 31. leden 2011
Místo realizace Jilemnice
Celkové způsobilé výdaje 49 915 848,64 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 46 172 159,30 Kč
Z toho dotace EU 42 428 470,70 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

NAPSALI O NÁS:

R1 Genus, 9. 4. 2011: Jilemnická nemocnice má nové přístrojové vybavení za 50 milionů

Krkonošský deník, 11. 4. 2001: Nemocnice má nové přístrojové vybavení

Jablonecký deník, ČTK: Nemocnice má nové přístrojové vybavení za 50 milionů

Web pro lékaře: Nové přístrojové vybavení kardiocentra již zachraňuje pacienty /tisková zpráva/

Více o dotacích pro nemocnici najdete zde

Nemocnice získala dotace i na projekt Nemocnice bez bariér

PREZENTACE:

rentgenové snímání hlavy (3D) a přístrojové vybavení

Zpět