Obnova a modernizace ekologického vozového parku trolejbusů pro MHD v Pardubicích

-
 

Díky evropské dotaci bylo v Pardubicích pořízeno čtrnáct nových nízkopodlažních trolejbusů MHD. Všechna vozidla využívají rekuperaci elektrické energie a jsou vybavená systémem pro slabozraké a nevidomé, který cestující ještě před nástupem upozorní, jakou jede linkou a kterým směrem.  

Příjemce Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/17.01042
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 17
Doba realizace 1. červenec 2011 až 30. duben 2014
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 140 880 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 56 352 000,00 Kč
Z toho dotace EU 56 352 000,00 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět