Obnova a modernizace víceúčelové tribuny jako součásti multifunkčního městského sportovního areálu

-
 

Tribuna libereckého sportovního areálu z roku 1967 byla již na hranici životnosti. Protože slouží jako zázemí pro konání a sledování sportovních, kulturních a společenských akcí konající se v prostoru outdoorového areálu s lehkoatletickou dráhou, víceúčelovým travnatým hřištěm a lehkoatletivními sektory, došlo ke stavebním úpravám, které zmodernizovaly tuto víceúčelovou tribunu. Konkrétně se zrekonstruovala střecha, osvětlení a ozvučení.  

Příjemce Sportovní areál Liberec s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00513
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. březen 2010 až 31. červenec 2010
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 20 028 727,47 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 18 526 572,90 Kč
Z toho dotace EU 17 024 418,34 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět