Obnova areálu bývalé fary Dubenec č.p.1

-
 

Bývalá fara v obci Dubenec má nové využití. Celý objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP ČR. Samotná fara byla za minimálních stavebních úprav a se zachováním památkově chráněných prvků zrekonstruována na penzion s ubytovací kapacitou do 20 osob, další prostory areálu fary (bývalé hospodářské budovy) nyní slouží doplňkovým službám pro hosty (sportovní a wellness vyžití, půjčovna kol, společenský sál, restaurace, specializované kongresy) a pro další ubytovací prostory.  

Příjemce PACLÍK, s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00791
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 30. březen 2012 až 30. duben 2013
Místo realizace Dubenec
Celkové způsobilé výdaje 56 320 699,48 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 33 792 419,68 Kč
Z toho dotace EU 28 723 556,73 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět