Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice

-
 

Sýpka - Muzeum Orlických hor Kdysi to bývala jen pomalu se rozpadající sýpka, jejíž kořeny sahaly až do 19. století. Dnes se z objektu nedaleko náměstí v Rokytnici v Orlických horách stalo Muzeum Orlických hor. Přestavěná expozice nabízí návštěvníkům pohled na tradiční řemesla, která tuto oblast provázela od nepaměti. Patří k nim umění sklářů a malování na sklo, výroba betlémů anebo tkalcovské řemeslo. Vše si navíc mohou lidé vyzkoušet v pomyslných dílnách. Ale nejen to. Součástí expozice je unikátní třípatrový model lesního biotopu. Ten obsahuje více než 50 preparátů živočichů, především ptáků. Návštěvníci mohou poznat život v Orlických horách také za pomoci moderní audiovizuální techniky. Díky tomu se během okamžiku může muzeum změnit také v přednáškový sál anebo místo jak stvořené pro zajímavý seminář. Celý objekt je navíc bezbariérový.   

Příjemce Město Rokytnice v Orlických horách
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00800
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 30. listopad 2011 až 28. únor 2013
Místo realizace Rokytnice v Orlických horách
Celkové způsobilé výdaje 34 029 698,23 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 31 477 470,75 Kč
Z toho dotace EU 28 925 243,39 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Muzejní expozice Sýpka – Muzeum Orlických hor byla nominována v kategorii Muzejní počin roku 2013 do pětice nejlepších v prestižní národní soutěži muzeí Gloria musaealis. A uspěla. Získala čestné uznání poroty.

kralovehradeckyregion.cz: Otevření nové Sýpky

Youtube.com, 21. 12. 2013: Sýpka - Muzeum Orlických hor

Zpět