Obnova historického objektu radnice

-
 

Za přispění ROP SV došlo k celkové rekonstrukci budovy radnice tak, aby byl obnoven její historický vzhled. Radnice, kulturní památka postavená v roce 1864, byla vždy sídlem místní samosprávy. Na konci minulého století však byly interiéry nevhodně rekonstruovány a opraveny. Proto došlo k nezbytným úpravám budovy tak, aby se radnice stala funkčním prostředím pro výkon státní správy. Také se instaloval výtah i bezbariérový přístup. Projekt dále přispěje k záchraně nejvýznamnější architektonické dominanty centrálního náměstí, která je součástí Městské památkové zóny.  

Příjemce Město Lomnice nad Popelkou
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00458
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 2. březen 2009 až 16. září 2011
Místo realizace Lomnice nad Popelkou
Celkové způsobilé výdaje 38 255 164,11 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 35 386 026,45 Kč
Z toho dotace EU 32 516 889,16 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Město Lomnice nad Popelkou: Jak se vyvíjí rekonstrukce?

Slavnostní otevření radnice: Slavnostní znovuotevření radnice a zámku

Zpět