Obnova kostela svatého Antonína Velikého v Liberci

-
 

Rekonstrukcí kostela vznikly důstojné prostory k probíhajícím aktivitám, sociální zázemí pro návštěvníky kostela i pracovníky farnosti. Poslední rekonstrukce kostela proběhla v druhé polovině 19. století.  

Příjemce Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01265
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. květen 2014 až 30. říjen 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 7 227 892,57 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 143 708,68 Kč
Z toho dotace EU 6 143 708,68 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět