Obnova litinového zábradlí a kamenných sloupků

-
 

Litinové zábradlí a k němu patřící pískovcové sloupky a litinové lampy na labském nábřeží, které jsou kulturní památkou, prošly od května 2015 kompletní obnovou. Město Hradec Králové na tento projekt získalo dotaci z ROP Severovýchod, která pokryla významnou část nákladů. Rekonstrukce se týkala úseků nábřeží od městských lázní k Tyršovu mostu, u vodní elektrárny Hučák a na obou březích řeky mezi Tyršovým a Pražským mostem. Práce tak navázaly na v minulých letech provedené opravy zábradlí například na Tylově nábřeží, u gymnázia, nebo v blízkosti Novákových garáží. Výstavba zábradlí byla zahájena na konci 19. století, a ačkoliv litinové ohrazení působí jednotným celkem, jednotlivé jeho části vznikaly postupně v průběhu několika desetiletí. Zásadní obnovy se dočkalo až nyní. „Zábradlí bylo v minulosti pouze natíráno a provizorně opravováno. Během současné obnovy byly předmětem prací i poškozené či zkorodované součásti a restaurátorská obnova kamenných sloupků,“ uvedl vedoucí odboru památkové péče magistrátu Jan Falta.  

Příjemce Statutární město Hradec Králové
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/38.01416
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 38
Doba realizace 1. květen 2015 až 31. srpen 2015
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 3 584 020 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 046 417 Kč
Z toho dotace EU 3 046 417 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět