Obnova sportovišť Harcov

-
 

Tenisové kurty Sortoviště v ulici Na Hrázi a na Dubovém vrchu v lokalitě liberecké čtvrti Harcov jsou majetkem Technické univerzity v Liberci, která je dlouhodobě pronajímá Volejbalovému klubu Technické univerzity v Liberci. Rekosntrukce sportovišť byla rozdělena do dvou etap. V etapě A proběhne rekonstrukce tenisových kurtů a jejich zázemí v ulici Na Hrázi, v etapě B bude rekonstruováno fotbalové hřiště, postaveno lanové centrum a minigolf.  

Příjemce Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01141
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. duben 2011 až 30. březen 2012
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 15 367 004,02 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 13 061 953,41 Kč
Z toho dotace EU 13 061 953,41 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět