Obnova turistické chaty na Suchém vrchu

-
 

Nová chata se otevřela 5. července 2012 Chata na Suchém vrchu, která byla postavena v letech 1926-28 a patřila k malému počtu unikátních hřebenových turistických chat v celé ČR, v roce 2003 vyhořela. Cílem projektu byla její kompletní rekonstrukce, vybudování 10 apartmánů s 28 místy doplněných nabídkou wellness, restaurací pro 55 hostů a provozem rychlého občerstvení.  

Příjemce CVS Žamberk s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00900
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 15. duben 2011 až 31. srpen 2012
Místo realizace Červená Voda
Celkové způsobilé výdaje 41 434 288,06 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 24 860 572,83 Kč
Z toho dotace EU 21 131 486,91 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Reportáž České televize ze slavnostního otevření chaty si můžete prohlédnout na http://www.ceskatelevize.cz/ct24/cestovani/184986-kramarova-chata-na-suchem-vrchu-slavnostne-otevrena/

Zpět