Obnova zeleně a rozšíření parkovacích ploch na Kupkově náměstí

-
 

Je to pomyslný střed města. Kupkovo náměstí v Opočně patří k těm největším a dnes i k těm krásnějším. S pomocí evropských peněz se mohli zaradovat chodci i řidiči. Málo vídaný jev, který se však městu podařil. Ve svých plánech na obměnu náměstí si vzpomnělo na obě skupiny. V severní části centra došlo k vydláždění a tím i vybudování 25 nových stání pro automobily. Nyní je parkování přehledné a praktické. Velkou část financí pak spolykala rekonstrukce chodníků, které jsou nyní bezbariérové a na několika místech v sobě skrývají odkaz na slavného opočenského rodáka Františka Kupku. Jeho abstraktní motivy jsou v dláždění zachyceny. Vysázeno bylo také 40 javorů, živý plot, osazen trávník a vše doplnily nové lavičky k příjemnému posezení. „Výsadba zeleně by měla být onou pověstnou „třešničkou na dortu“ a opočenské náměstí tak posune ještě o stupínek výše na žebříčku nejkrásnějších náměstí v zemi,“ uvedl před otevřením v roce 2009 tehdejší vedoucí odboru výstavby Dalibor Štěpán.   

Příjemce město Opočno
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00051
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. září 2008 až 31. květen 2009
Místo realizace Opočno
Celkové způsobilé výdaje 4 193 648,26 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 858 138,49 Kč
Z toho dotace EU 3 545 316,85 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zajímavosti projektu

Opočenské Kupkovo náměstí patří tak trochu mezi unikáty. Jinde se většinou na ploše náměstí dá parkovat. Tady nikoliv. Parkovací místa jsou jen po obvodu, plocha náměstí slouží pro trhy a další atrakce. Do budoucna ji chce město více zvelebit, ale rozhodně ji hodlá zachovat bez aut.

Zpět