Odbavovací systém MHD - 2. etapa

-
 

Odbavovací systém MHD Projekt se zaměřil na dobudování odbavovacího systému pomocí Liberecké městské karty, nově umožňující také elektronickou úhradu jednorázového jízdného. Systém karet je nyní zařazen do odbavovacího systému v rámci Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje, umožňující implementaci integrovaného dopravního tarifu IDOL.    

Příjemce Dopravní podnik města Liberce, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00413
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 06
Doba realizace 1. červenec 2008 až 31. prosinec 2008
Místo realizace Liberec (nečleněné město)
Celkové způsobilé výdaje 25 108 594,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 12 554 296,99 Kč
Z toho dotace EU 11 536 582,90 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Změnami prošlo 160 autobusů a tramvají. Do nich se nainstalovalo 38 kilometrů kabelů.

Ukázka z BROŽURY: Minirozhovor s ředitelem dopravního podniku, info o projektu, foto

Zpět