Odstranění bodových závad na komunikacích Královéhradeckého kraje

-
 

Projekt zahrnoval odstranění bodových závad na komunikacích II. a III. třídy v Královéhradeckém kraji. Především se jednalo o částečnou demolici a výstavbu nového mostu v obci Šárovcova Lhota a dále pak o rekonstrukci stávajícího mostu v Meziměstí, kde nejproblematičtější částí byly již naprosto nevyhovující chodníky. Došlo tak především k výraznému zlepšení bezpečnosti pěších i řidičů. Součástí projektu byly také rekonstrukce opěrné zdi v obci Lejšovka, kde se již část zdi zbortil a stavba tak neplnila svůj účel a opěrné zdi ve Vamberku na silnici III/3193. Zásadní obnovy doznala také silnice III/29913 v Předměřicích nad Labem. Došlo k výměně povrchu komunikace a obnovení odvodnění. Rekonstrukcí komunikace a odstraněním bodových závad došlo ke zlepšení stavu komunikací II. a III. třídy v regionu, což přispělo k lepšímu propojení uvnitř regionu.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01395
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 7. duben 2014 až 31. červenec 2015
Místo realizace Předměřice nad Labem
Celkové způsobilé výdaje 13 504 043,30 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 13 504 043,30 Kč
Z toho dotace EU 13 504 043,30 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět