Organizace MV, VRR 2007

-
 

Obsahem projektu bylo zajištění konání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod a Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v souladu s Obecným nařízením, Zákonem o podpoře regionálního rozvoje a Operačním manuálem ROP Severovýchod.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/01.00003
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. leden 2007 až 29. únor 2008
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 135 309,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 135 309,00 Kč
Z toho dotace EU 115 012,65 Kč

Zpět