Organizace MV, VRR 2008

-
 

Obsahem projektu bylo zajištění konání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod a Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v souladu s Obecným nařízením, Zákonem o podpoře regionálního rozvoje a Operačním manuálem ROP Severovýchod.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/03.00035
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 03
Doba realizace 1. leden 2008 až 31. leden 2009
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 270 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 270 000,00 Kč
Z toho dotace EU 229 500,00 Kč

Zpět