OU Chroustovice, Zámek 1 - vybavení školy

-
 

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření takového zázemí Odborného učiliště Chroustovice, které nyní umožňuje ucelený a flexibilní vzdělávací systém na vysoké praktické a technické úrovni. Ve škole byly rekonstruovány a modernizovány dílny pro výuku truhlářů a zedníků, dále skleníky a budovy pro zahradníky. Přestavbou vznikla i nová stáj pro hospodářská zvířata.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01297
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 1. červenec 2014 až 30. duben 2015
Místo realizace Chroustovice
Celkové způsobilé výdaje 17 429 641,10 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 13 943 712,88 Kč
Z toho dotace EU 13 943 712,88 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět