Pardubická krajská nemocnice, a. s. - multioborový pavilon

-
 

Ve zbrusu novém pavilonu Pardubické krajské nemocnice našlo po téměř dvouleté výstavbě své prostory hned několik oborů. První patro obsadila stomatologická lékařská služba první pomoci, oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, ve druhém patře funguje oddělení plicních nemocí a tuberkulózy a v horních dvou podlažích infekční oddělení. Každé patro má lůžkovou část s kapacitou 27 lůžek včetně izolace závažně nemocných a s navazujícími ambulantními provozy. "Multioborový pavilon vyřešil neutěšenou situaci několika oddělení Pardubické nemocnice, která sídlila v budovách z první poloviny minulého století. Již nevyhovovala provozu ani po prostorové a hygienické stránce,“ uvedl generální ředitel nemocnice Tomáš Gottvald. V budoucnu může pavilon sloužit i pro jiná oddělení při dalších fázích modernizace Pardubické nemocnice bez omezení léčebné péče.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/28.01152
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 28
Doba realizace 20. březen 2013 až 29. květen 2015
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 175 131 406,34 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 148 861 695,38 Kč
Z toho dotace EU 148 861 695,38 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět