Pardubická krajská nemocnice, a.s., obnova přístrojového vybavení

-
 

Z evropské dotace bylo nakoupeno nové zdravotnické přístrojové vybavení, zejména operační stoly, světla a inkubátory a dezinfektory podložních mís pro různá pracoviště nemocnice.   

Příjemce Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01366
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 2. únor 2015 až 15. září 2015
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 13 103 944,09 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 13 103 944,09 Kč
Z toho dotace EU 13 103 944,09 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět