Pardubická krajská nemocnice, a.s., přístrojové a technické vybavení

-
 

Díky projektu bylo modernizováno a obnoveno zastaralé přístrojové a technické vybavení zejména v oblasti intenzivní péče, radiodiagnostiky, laboratorních přístrojů, operační techniky a endoskopie. Významně se tak zvýšila kvalita léčebné péče.  

Příjemce Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01364
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 2. únor 2015 až 15. září 2015
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 113 995 215,89 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 113 995 215,89 Kč
Z toho dotace EU 113 995 215,89 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět