Pardubicko - v cestovním ruchu si musíme pomáhat - společně za jeho udržitelný rozvoj

-
 

Projekt se zaměřil na podporu spolupráce mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem a na propagaci turistické oblasti Pardubicko.  

Příjemce Kulturní centrum Pardubice
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00832
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. únor 2011 až 31. leden 2013
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 4 324 062,03 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 999 757,32 Kč
Z toho dotace EU 3 675 452,67 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět