Parky Lidové sady I.

-
 

Aktuální stav Liberecký park Prokopa Holého a Sukovo náměstí prošly regenerací. Jednalo se především o vyrovnání terénních nerovností, rekonstrukci hřiště a místních komunikací, obnovu zeleně a instalaci herních prvků pro děti. V obou parcích byly instalovány nové mobiliáře.  

Příjemce STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/11.01092
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 11
Doba realizace 1. duben 2011 až 31. leden 2012
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 9 145 658,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 8 459 733,34 Kč
Z toho dotace EU 7 773 809,01 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Integrovaný plán rozvoje města - Lidové sady

Kontakt na primátorku města: Rosenbergová Martina - rosenbergova.martina@magistrat_liberec_cz, tel.: +420 485 243 141

Zpět