Parky Lidové sady II.

-
 

Původní stav parku V lokalitě podél zoologické zahrady byla obnovena a zpevněna cesta pro pěší a cyklisty, rekonstrukcí prošlo veřejné osvětlení a odvodnění. Úpravy se dočkal i místní park. V lokalitě Zborovské rokle byly provedeny následující činnosti: kompletní rekonstrukce sportovišť, vybudování přístupových cest pro pěší ze Zborovské i Mozartovy ulice a zřízení veřejného osvětlení. Lidové sady nyní slouží k trávení volného času obyvatelům města Liberce i jeho návštěvníkům.  

Příjemce STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01175
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. březen 2012 až 16. říjen 2013
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 6 754 180,60 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 741 052,93 Kč
Z toho dotace EU 5 741 052,93 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět