Personální zajištění programu 2008

-
 

Cílem projektu bylo personální zajištění programu ROP Severovýchod. Projekt zahrnoval především mzdové náklady, vzdělávání a cestovné pracovníků spadající pod oblast administrace, kontrol, monitorování a evaluaci, audit,  řízení, informování a absorpční kapacitu. Projekt byl zaměřen do všech oblastí sledování.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/03.00041
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 03
Doba realizace 1. leden 2008 až 31. leden 2009
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 33 962 331,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 33 962 331,00 Kč
Z toho dotace EU 28 867 981,35 Kč

Zpět