Personální zajištění programu 2009

-
 

Cílem projektu bylo personální zajištění programu ROP Severovýchod. Projekt zahrnoval především mzdové náklady; vzdělávání a cestovné pracovníků spadající pod oblast administrace, kontrol, monitorování a evaluaci, audit, řízení, informování a absorpční kapacitu. Projekt byl zaměřen do všech oblastí sledování.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/03.00547
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 03
Doba realizace 1. leden 2009 až 31. leden 2010
Místo realizace Liberec (nečleněné město)
Celkové způsobilé výdaje 36 949 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 36 949 000,00 Kč
Z toho dotace EU 31 406 650,00 Kč

Zpět