Pěší zóna a park ve Wolkerově aleji

-
 

Pěší zóna ve Wolkerově aleji Revitalizace nevyužité a zanedbané dolní části Wolkerovy aleje na odpočinkový a relaxační prostor navazuje na již zrekonstruovanou historickou zónu centrálního náměstí. V rámci revitalizace byla obnovena zelen, alej byla vybavena městským mobiliářem a veřejným osvětlením. Nově byla vybudována také pěší zóna z části ulice Wolkerova alej mezi řekou Svitavou a zadními trakty objektů náměstí Míru, doplněná rovněž odpočinkovými plochami, zelení a městským mobiliářem.  

Příjemce Město Svitavy
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00463
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. srpen 2009 až 31. květen 2010
Místo realizace Svitavy
Celkové způsobilé výdaje 7 218 259,39 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 676 889,92 Kč
Z toho dotace EU 6 135 520,46 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět