Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice

-
 

Hlavní pardubická tepna získala podobu hodnou krajského města. Ale nerodila se lehce, bylo zapotřebí provést její generální rekonstrukci. Začínalo se v podzemí výměnou kanalizačních a vodovodních přípojek, podzemních kabelů a podobně. Pak teprve přišly na řadu povrchové práce, od výstavby fontány, přes výsadbu stromů až po pokládku zhruba sedmnáct tisíc metrů čtverečných žulové dlažby a usazení mobiliáře. Po obou stranách ulice během roku vznikly klidové zóny, na nichž mohou být předzahrádky, v severní části je nově vysázená alej se čtyřmi desítkami stromů, po celé délce bezbariérově řešené hlavní třídy jsou rozmístěny lavičky k posezení a příjemnou atmosféru dodává prostoru i malá fontána. Ulicí, kterou dříve projíždělo asi deset trolejbusových linek, nyní v celé její délce projíždějí jednou za hodinu dvě linky a to pouze v pracovní dny.  

Příjemce Statutární město Pardubice
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01257
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 17. únor 2014 až 30. září 2014
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 85 384 260,98 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 72 576 621,83 Kč
Z toho dotace EU 72 576 621,83 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět