PLUS MINUS PADESÁT - volnočasová přírodní zóna Koloseum

-
 

V lokalitě Nové Pavlovice v Liberci vznikla z dosud zanedbané a nevyužívané přírodní plochy volnočasová přírodní zóna s venkovním divadlem. V rámci projektu došlo k úpravě a vyčištění území, zpevnění ploch, vybudování letního amfiteátru s krytým jevištěm a částečně krytým hledištěm, instalaci relaxačních a herních prvků, zbudování dětského hřiště, sportovně-relaxačních ploch, outdoor fit centra pro seniory i handicapované všech věkových kategorií. Obnoveno bylo také zázemí areálu, vybudovány přístupové komunikace, instalováno venkovní osvětlení, kontrolní kamerový a zabezpečovací systém. Vysázela se nová zeleň a vybudovala parkovací místa včetně stání pro imobilní občany.  

Příjemce MCU KOLOSEUM, o.p.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01260
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. duben 2014 až 31. říjen 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 15 040 173,80 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 12 784 147,73 Kč
Z toho dotace EU 12 784 147,73 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět